Bestuur en info vacature invulling 2020.


Voorzitter: 

Dave van der Woude

 

Secretaris:

Huub Doek

 

Penningmeester:

Edmond Kleikers

 

Kantine beheer:
Marianne en Lynn, alleen door leden.

 

Kantine Inkoop en kasbeheer:

Marianne Peiling

 

Attenties e.d.:

Saskia Janssen

 

Technisch Onderhoud Veld,  Kantine, Parkeerplaats, Overige:

Jo, Huub, Edmond.

Klussen dag; door alle leden.

 

Website:

Huub Doek en Edmond Kleikers.

 

Kascontrolecommissie 2022:

Myrna, Edmond, (reserve) Jo

 


Informatie

Telefoon secretariaat:                  06 27 15 09 06
Email secretariaat:                         vdhbronsheimsecretariaat@ziggo.nl          

Email penningmeester:              penningmeestervdhbronsheim@ziggo.nl

Banknummer:                                   NL67RABO0109303008  Rabobank


Afdelingen.


 

A: speuren
H.Doek,               Instructeur

 

B: Appel

H Doek,                  Instructeur

L Nowacki              Instructrice i.o.

 

C: Pakwerk
H. Doek                Pakwerker
L. Nowacki         Pakwerkster i.o.
Tony van Horzen